H2120

0.00 MDL

OEM: 01515-0009U, 015150009U

Размер D: 2,9
Размер F: 4,8
Размер H: 22,8
Размер T: 10

Заклепка GM

B=56.8, D=22.8, C=10.0, A=4.8

Детали

Размер F

4.8

Размер H

22.8

Размер T

10

Размер D

2.9